Prednost planiranja projekata

Prednost planiranja projekata

U cilju povećanja efikasnosti realizacije projekta neophodno je sve detaljno isplanirati. Planiranje predstavlja nacin misaonog prikazivanja projekta u budućnosti, odnosno izrada modela tog projekta (grafički, tekstualno, matematički …), na kome se vrši simulacija budućeg realnog projekta u primenljivom okruženju u budućnosti i sve analize, radi donošenja ispravnih odluka za rešavanje mogućih problema u njegovoj realizaciji.

Razvitkom novih tehnologija građenja javlja se potreba za planiranjem složenih projekata, koji koriste različite kategorije resursa i angažovanje velikih količina finansijskih sredstava. Primenom informacionih sistema unapređujemo efikasnost u fazama planiranja, upravljanja i praćenja projekta. A time se ostvaruje i ušteda.

Stvara nam se mogućnost da u virtualnom okruženju sagledamo ponašanje budućeg projekta usled delovanja promenljivog okruženja, da na pravi način, u pravom trenutku preduzmemo odgovarajuće mere uz pomoć kojih se finaliziranje projekta neće dovesti u pitanje.

Izradom statičkih i dinamičkih planova dobijamo potpunu sliku o angažovanju finansijskih sredstava neophodnih za pokrivanje troškova resursa, i u svakom trenutku imamo informaciju o potrebi za resursima neophodnim za realizaciju projekta na osnovu koje obezbeđujemo angažovanje isith, koje dovodi do realizacije projekta u planiranom roku.

Efikasna komunikacija i distribucija izveštaja unutar organizacije dovodi do uspešne realizacije kolektivnih ciljeva.