Rimski amfiteatar – Viminacijum (Kostolac)

  • Rimski amfiteatar – Viminacijum (Kostolac)

Izrada projekta rekonstrukcije i konstrukcije amfiteatra na Viminacijumu. Stručni nadzor i konsultacije prilikom izvođenja radova rekonstrukcije  jedinog očuvanog rimskog amfiteatra od Pule prema jugu i istoku Evrope.