Energetski pasoši

Energetski pasoši

Energetski pasoš je elaborat koji će biti obavezna projektna dokumentaciju za sve novoizgrađene objekte, objekte na kojima se vrši renoviranje i sanacija, kao i za objekte koji su u prometu nekrenina. Pasoši će biti podeljeni u kategorije od A do G (od čega je A visoko energetski efikasan objekat, a G objekat koji stvara najamanju energetsku uštedu) u zavisnosti od energetske efikasnosti objekta. Takođe će sadržati podatke o karakteristikama objekta, troškovima grejanja-hlađenja, gubicima energije i mogućim uštedama. Kategorija pasoša će direktno uticati na cenu nekretnine na tržištu. Elaborate će izrađivati stručna lica koja imaju licencu.(Licenca 381 Odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada) izdatu od Inženjerske komore Srbije.

381 Odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada

Uslovi:

  • Diploma Mašinskog fakulteta, ili
  • Diploma Elektrotehničkog fakulteta, ili
  • Diploma Građevinskog fakulteta, ili
  • Diploma Arhitektonskog fakulteta, i

Položen Stručni ispit iz oblasti energetske efikasnosti zgrada (uslov za polaganje ispita je 4 godine radnog iskustva po završetku fakulteta)

Lista projekata:

  • Izrada elaborata;
  • Vršenje energetskih pregleda;
  • Učestvovanje u energetskoj sertifikaciji zgrada;