Blog

Termoizolacioni malteri
12.10.2012

Termoizolacioni malteri

Pod termoizolacionim malterima podrazumevaju se kompozitni materijali male zapreminske mase (ispod 1000 kg/m3). Smanjenje zapreminske mase maltera postiže se na… Read More →
Energetski pasoši
12.10.2012

Energetski pasoši

Energetski pasoš je elaborat koji će biti obavezna projektna dokumentaciju za sve novoizgrađene objekte, objekte na kojima se vrši renoviranje i… Read More →
Prednost planiranja projekata
12.10.2012

Prednost planiranja projekata

U cilju povećanja efikasnosti realizacije projekta neophodno je sve detaljno isplanirati. Planiranje predstavlja nacin misaonog prikazivanja projekta u budućnosti, odnosno… Read More →